Green_Hygiene_Logo_RGB_Zeichenfläche 1

WAARheen MET DE CO2?

HOE GREEN HYGIENE CO2 NEUTRALISEERT

ClimatePartner steunt projecten die bijdragen aan het behalen van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN (Verenigde Naties). Dit zijn, onder andere, het leven op het land en de bescherming van de bossen. Het gaat om duurzame bosbouw in een bedreigd ecosysteem en de bescherming van endemische plantensoorten.

Om onze klanten, gebruikers en geïnteresseerden volledige transparantie te bieden, kunt u via de volgende link zien hoeveel kilogram CO2 er al gecompenseerd is door ons gesteunde klimaatbeschermingsproject in Mataven.

HOE WERKT KLIMAATBESCHERMING SAMEN MET BOSBESCHERMING?

Bossen behoren tot de belangrijkste CO2-reservoirs. Zij herbergen een enorme diversiteit aan soorten en vormen de basis van het leven voor alle mensen. De mondiale bosgebieden zijn sterk afgenomen als gevolg van toenemende bewoning, landbouwgebruik, illegale houtkap en grondstofwinning. Bosbehoudsprojecten zorgen ervoor dat de bossen op lange termijn behouden blijven. Projectdeelnemers werken samen met de plaatselijke bevolking om het gebied te beschermen tegen negatieve effecten.

ONS BOSBESCHERMINGS

PROJECT IN MATAVEN, COLOMBIA

Ondersteuning van inheemse volkeren bij de bescherming van hun bossen

Dit initiatief is het grootste REDD+-project in Colombia en beschermt 1.150.200 hectare tropisch regenwoud en behoudt de biodiversiteit ervan. Het biedt onderwijs, gezondheidszorg, sanitaire voorzieningen, voedselzekerheid en andere sociale diensten voor 16.000 inheemse mensen. Het project werkt hand in hand met de gemeenschappen om hun levensomstandigheden te verbeteren en duurzame economische groei te bevorderen.

Het project gaat uit van een alles omvattende benadering van duurzame verandering in de richting van duurzame economische methoden en natuurbehoud. Het project draagt bij tot de bescherming van de inheemse gebieden door het bevorderen van zelfbeheer door de gemeenschappen, een beter toezicht op de gebieden en sterkere communicatie- en vervoerssystemen. Het helpt ook de zelfvoorziening op voedselgebied voor zes verschillende etnische groepen te verbeteren.

EERDERE PROJECTEN: BOSBESCHERMING IN PARÁ, BRAZILIË

De „Várzea“ in Pará aan de monding van de Amazone is een geheel eigen ecosysteem. Het eiland Marajó wordt overheerst door kleine boeren. Als transportader bevordert de Amazone de landbouw en veeteelt. Dit leidt op zijn beurt meer en meer tot ontbossing van de gebieden. Het Ecomapuá-project beschermt 90.000 hectare bos en verbiedt commerciële houtkap. Voor de 94 inwonende gezinnen creëert het alternatieve bronnen van inkomsten, bijvoorbeeld door de handel in de açaí-vruchten. Omdat het project zo de ontwikkeling bevordert in een van de armste regio’s in het noordoosten van Brazilië, is het naast de Verified Carbon Standard ook gecertificeerd met de Social Carbon Standard.